להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 105) (מערכת לדיווח ומעקב לגבי רכב של תאגיד), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏19 ‏דצמבר ‏2011 19:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+