הצעת אי-אמון בממשלה - הצעת אי אמון מטעם סיעות מרצ והעבודה בנושא: "אזלת ידה של הממשלה באכיפת החוק בשטחים שהביאה לבריונות כלפי חיילי צה"ל פלסטינים ופעילי שמאל"

‏יום שני ‏19 ‏דצמבר ‏2011 18:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

מאיר שטרית
מגלי והבה
ראלב מג`אדלה
שלי יחימוביץ

נגד 52

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
עינת וילף
גדעון סער
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דני דנון

נמנע 0

משוב א- א+