להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - זכאי שבות), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏14 ‏דצמבר ‏2011 14:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

ציון פיניאן
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+