להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק עובדים זרים (תיקון- הגבלת גיל העובד הזר), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏14 ‏דצמבר ‏2011 12:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
רוברט אילטוב
מירי רגב
ציון פיניאן

נמנע 0

משוב א- א+