להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 63) (תיקון), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏12 ‏דצמבר ‏2011 20:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+