להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "מצב החינוך בישראל והקשר בין משמעת והישגים במערכת החינוך"

‏יום רביעי ‏07 ‏דצמבר ‏2011 19:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+