להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכנסת (תיקון - התאמה לחוק הבחירות לכנסת), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏07 ‏דצמבר ‏2011 12:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

יצחק וקנין
ציפי חוטובלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+