להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - קשר קטין עם הורי הוריו), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏07 ‏דצמבר ‏2011 12:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+