הצעת ועדה - בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת בדבר פיצול הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 92) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס"ו-2006 - הצבעה

‏יום שני ‏05 ‏דצמבר ‏2011 20:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+