להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס` 6), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏05 ‏דצמבר ‏2011 20:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+