להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המוזיאונים (תיקון מס` 2) (החלת החוק ביהודה והשומרון), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏05 ‏דצמבר ‏2011 20:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

אורי יהודה אריאל
יריב לוין

נמנע 0

משוב א- א+