להעביר את הנושא לוועדה - הצעות לסדר-היום בנושא: "התגברות האלימות נגד עובדי הרווחה"

‏יום רביעי ‏30 ‏נובמבר ‏2011 16:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 6

מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+