להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "השלכות תוצאות הבחירות במצרים על היחסים עם ישראל"

‏יום רביעי ‏30 ‏נובמבר ‏2011 15:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מאיר שטרית
מגלי והבה
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+