להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "ציון היום הבינלאומי לזכויות הילד"

‏יום שלישי ‏29 ‏נובמבר ‏2011 20:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+