להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס` 14), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏28 ‏נובמבר ‏2011 19:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

מאיר שטרית
נסים זאב
עוזי לנדאו
מנחם אליעזר מוזס
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נמנע 0

משוב א- א+