להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - הפחתת מס רכישה), התשס"ט-2009

‏יום רביעי ‏23 ‏נובמבר ‏2011 13:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

אחמד טיבי
רונית תירוש
מאיר שטרית
שלמה (נגוסה) מולה
מגלי והבה
אילן גילאון
מוחמד ברכה
ראלב מג`אדלה

נגד 46

מנחם אליעזר מוזס
משה גפני
יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

רוברט אילטוב

נמנע 0

משוב א- א+