להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון - הרחבת תחולה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏23 ‏נובמבר ‏2011 12:44

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

גדעון עזרא
גדעון סער
מגלי והבה
מנחם אליעזר מוזס
חנא סוייד

נגד 1

ניצן הורוביץ

נמנע 0

משוב א- א+