להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס` 39) (זכאות לגמלה בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות), התשע"ב-2011 (קריאה ראשונה)

‏יום שלישי ‏22 ‏נובמבר ‏2011 18:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+