להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "דרישה לשינוי עמדת הפרקליטות בנוגע לקרקעות בישוב מגרון"

‏יום רביעי ‏16 ‏נובמבר ‏2011 17:27

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נסים זאב
מירי רגב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+