לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר-היום בנושא: "המחלוקת הציבורית סביב מערכת המשפט והליך מינוי שופטים לבית המשפט העליון"

‏יום רביעי ‏16 ‏נובמבר ‏2011 17:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מוחמד ברכה
עינת וילף

נמנע 0

משוב א- א+