להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק להקמת מרכז שהייה למסתננים, התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏16 ‏נובמבר ‏2011 14:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 30

משולם נהרי
רוברט אילטוב
דב חנין
סילבן שלום
משה יעלון

נמנע 0

משוב א- א+