להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - הנחה בארנונה להורה לחייל בשירות סדיר המתגורר אצלו), התשס``ט-2009

‏יום רביעי ‏16 ‏נובמבר ‏2011 13:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 50

מאיר שטרית
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+