להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - שעות גמישות), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏09 ‏נובמבר ‏2011 12:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

רוני בר-און
יריב לוין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+