קריאה שנייה - הצעת חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏07 ‏נובמבר ‏2011 20:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

רוברט אילטוב
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

משה גפני

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011
    **
    התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ב (7 בנובמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 387, מיום ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), עמ' 158.

    תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות
משוב א- א+