להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: 20% ממשקי הבית בישראל נמצאים בטיפול שירותי הרווחה

‏יום רביעי ‏02 ‏נובמבר ‏2011 18:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+