להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המפלגות (תיקון - איסור חברות ביותר ממפלגה אחת), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏02 ‏נובמבר ‏2011 12:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

ראלב מג`אדלה
אורי אורבך
יצחק וקנין
רוני בר-און
רוחמה אברהם בלילא
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

ציפי חוטובלי
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+