להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏02 ‏נובמבר ‏2011 11:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

שלמה (נגוסה) מולה
משה יעלון
אופיר אקוניס
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+