להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס` 7) (תיקון - תחילת סעיף 5ב), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏02 ‏נובמבר ‏2011 11:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

אמנון כהן
דוד אזולאי
גדעון סער
אופיר אקוניס
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 15

אחמד טיבי
מסעוד גנאים
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה

נמנע 0

משוב א- א+