להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מועד החזר ופיצוי בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏02 ‏נובמבר ‏2011 11:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

אופיר אקוניס
יצחק וקנין
מנחם אליעזר מוזס
מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+