לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר היום בנושא: "ממשלת נתניהו בין החלטת הקוורטט לדו"ח טרכטנברג"

‏יום שני ‏24 ‏אוקטובר ‏2011 12:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

רונית תירוש
מגלי והבה

נמנע 0

משוב א- א+