להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) (תיקון) (איסור פרסום - מודעת תמיכה בבעל תפקיד ציבורי), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏05 ‏יולי ‏2011 19:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+