להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 103) (התנאים להעברת רישיון רכב), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏05 ‏יולי ‏2011 19:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

יצחק וקנין
מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+