להחיל דין רציפות - בקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)(תיקון מס` 15)(הליך חלופי), התשס"ח-2008

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 03:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+