להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 33) (שכר ותשלומים אחרים למי שחברותו בכנסת הושעתה), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 03:17

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

ציון פיניאן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+