להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס` 32) (זיכוי בשל ביטול עסקה), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 03:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יריב לוין
רונית תירוש

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+