להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון מס` 5) (ציון עסקה במסמך חסר), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 03:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+