להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס` 64 והוראת שעה) (סדר דין פלילי וראיות), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 01:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

אמנון כהן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+