להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מדמי ביטוח לתלמיד מכינה קדם-צבאית), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 00:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

ראלב מג`אדלה
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+