להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 67) (ביטול קובלנה), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 00:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

אמנון כהן
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+