הודעת וועדה - בקשת ועדת הכספים על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק אזור סחר חופשי אילת (פטורים והנחות ממסים)(תיקון מס` 6), התשס"ח - 2008

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 22:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 27

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+