אישור החוק - הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס` 3), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 22:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה מעגן ומסדיר מערך שלם של שיקום מונע לעברייני מין, בין בבתי-הסוהר ובין בקהילה. המערך כולל מסגרות מגוונות, החל מהוסטלים וכלה בקבוצות טיפול, על מנת לאפשר לעבריינים להשתקם ולהשתלב בחזרה בחברה, ובמקביל – להביא להפחתת מסוכנותם לטווח הארוך שלא על ידי הרתעה בלבד אלא על ידי שינוי בתפיסה ובלקיחת האחריות.
  מערך השיקום שהוקם מכוח חוק זה, ימומן על-ידי המדינה, ויבטיח תכנית לשיקום מונע של עבריין מין המעוניין להשתקם ואשר ניתן להפחית את מסוכנותו. בין היתר מוסדר בחוק מתן טיפול תרופתי מדכא דחף מיני, המכונה ”סירוס כימי”. מערך השיקום עתיד להתחיל לפעול בשני שלבים בתוך שנתיים-שלוש.
  יובהר כי השיקום, לרבות הטיפול התרופתי, אינם חובה, אך החוק מאפשר לתמרץ את עברייני המין להיכנס לטיפול.
  שם החוק שונה מ”חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין” ל”חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין”, באופן שישקף את השינוי המוצע בחוק – לא הענשתם בלבד של עברייני מין, אלא שיקומם של אלו מביניהם שרוצים ויכולים.
  נוסף על מערך השיקום, כולל החוק תיקונים נוספים רבים לחוק המקורי שהצורך בהם עלה מהפעלת החוק עד היום. בין היתר הוספו והוסדרו סמכויותיה של יחידת הפיקוח למסור מידע מתוך המרשם לגורמים שונים, כדי להקל על פעולתן של רשויות החוק השונות, לרבות של המשטרה והמשטרה הצבאית, באכיפת צווי הפיקוח ומניעת עבירות.
  כמו כן, תחולת החוק הורחבה כך שתחול גם לעברייני מין שביצעו את העבירה בהיותם קטינים, אך הורשעו או השתחררו מהכלא כבגירים. תיקון זה אינו מהווה הסדר מלא לפיקוח ושיקום של קטינים שביצעו עבירות מין.
  בנוסף בחוק זה תוקנו קשיים וכשלים נוספים שנמצאו בחוק המקורי, ובהם תיקונים הנוגעים למניעת חזרתו של עבריין המין לסביבת הנפגע, וגישה של נפגע עבירה למידע הנדרש לו לשם מיצוי זכויותיו על-פי החוק.

משוב א- א+