קריאה שנייה - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 22), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 19:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 34

יריב לוין
גדעון סער
אמנון כהן
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

משה כחלון
זאב בנימין בגין
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

יולי - יואל אדלשטיין

נגד 13

אילן גילאון
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • מטרתו של חוק זה, פרי יוזמתה של הממשלה, היא הקמת בית דין מנהלי ייחודי ומקצועי, אשר אליו יהיה ניתן להגיש עררים על החלטות של הרשויות המוסמכות בענייני הגירה, כניסה לישראל, יציאה ממנה ואזרחות.
    סמכות הביקורת השיפוטית על החלטות בנושא מינהל אוכלוסין הייתה נתונה בעבר לבית המשפט הגבוה לצדק. סמכות זו הועברה לבתי המשפט המנהליים לאחר הקמתם ובג”צ הפך לערכאת ערעור בזכות על החלטותיהם בעניין. העומס הרב במערכת המשפט יחד עם המספר הגדל של זרים השוהים בישראל הצמיחו את הצורך בהקמת ערכאה ייחודית אליה ניתן יהיה להגיש ערר על החלטות הרשויות בעניינם של זרים ואשר תוכל לחסכון זמן שיפוטי יקר.
    חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 22), התשע”א–2011 נועד ליצור את ההסדר אשר ייתן את המענה הדרוש לכך. על פי החוק, בית דין לעררים ישמש ערכאה ראשונה מקדימה ומסננת לדיון על החלטות של הרשויות המוסמכות בענייני הגירה, כניסה לישראל, יציאה ממנה ואזרחות, לפני פניה לבית המשפט. על החלטה סופית של בית הדין לעררים ניתן יהיה לערער בזכות לבית המשפט לעניינים מנהליים.
משוב א- א+