הצעת ועדה - החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור (חילוט וסמכויות פיקוח) (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 17:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+