להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (בחינת רישוי ברוקחות), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 16:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+