להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - צו למניעת עבירה), התשס"ט-2009

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 16:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

שלמה (נגוסה) מולה
מגלי והבה
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+