להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון - פרסום החלטות), התש"ע-2009

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 16:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

אורי יהודה אריאל
מגלי והבה
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+