להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הספורט (תיקון - הוראות שונות), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 16:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+