להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם של בני העדה הדרוזית), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 12:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

גדעון סער
מגלי והבה
עינת וילף
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+