להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס` 3) (הארכת תוקף הטבות מס), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏26 ‏יולי ‏2011 20:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+