להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 130) (חישוב הכנסה מרנטה לשם קביעת זכאות של ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א-2011

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 22:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+